“50 arsye për ta dashur universin” nga BBC

BBC Travel paraqet 50 arsye për ta dashur këtë planet dhe kënaqësinë e të udhëtuarit në të. Ne po ju njohim me disa prej tyre në të cilat njeriu mund të dallojë përmes shqisave dhe logjikës e ndjesiv...