LIBRI DHE KULTURA – CIRKU, ARTI I ÇDO MOSHE

Cirku “arti i çdo moshe”, themelimi dhe ngritja e tij Cirku, arti shumëdimensional i çdo moshe i kthyer në institucion ishte në fokus të emisionit ” Libri dhe kultura”. Të ftu...