Agjërimi i ditës së Ashures

Sipas një transmetimi të Abdullah bin Abasit, kur profeti Muhamed a.s. erdhi në Medine, vuri re se hebrenjtë mbanin agjërim ditën e ashures dhe pyeti për shkakun. Ata iu përgjigjën: “Kjo është një di...

Ëmbëlsira për sot është Ashurja

Si fillim, vendosim rrushin e thatë për rreth 15 minuta në një tas të vogël me ujë të ngrohtë në mënyrë që të zbutet. Lajmë mirë grurin dhe e ziejmë në zjarr të avashëm me rreth 2-2.5l ujë derisa të ...