Guangtong Dang-Dong, autobusi më i veçantë në botë

Guangtong Dang-Dong GTQ612BEVB është autobusi më i ri elektrik nga Kina. Kompania e autobusit thotë se ai është autobusi më i veçantë në botë për shkak të pamjes së tij si tramvaj i vjetër. Ai ka tri...

Krijimi më i ri i autobusave të Mercedes-Benz

Mercedes-Benz ka krijuar autobusin më të ri të tij i cili mbetet edhe më i veçanti në fushën e autobusëve modern. Sistemi i autobusit përdorë një radar të rangut të gjatë dhe të shkurtër, navigacion ...

Vihet në punë autobusi që do lëvizë pa karburant

Ky është autobusi i parë që nuk do të lëviz me karburant, por me energji diellor. Truri i këtij mjeti është CEO i “Kiiara Motors”, i cili ka krijuar të parin mjet transporti të këtij lloji, i cili ës...

Vihet në punë autobusi që do lëvizë pa karburant

    Ky është autobusi i parë që nuk do të lëviz me karburant, por me energji diellor.Truri i këtij mjeti është CEO i “Kiiara Motors”, i cili ka krijuar të parin mjet transporti të këtij llo...