Vlera e madhe e bimës së “parëndësishme”

Purslane është bima që gjendet pothuajse të kopshtin e secilit prej nesh. Pavarësiht kësaj, ajo nuk ka marrë rëndësinë e merituar në kuzhinën tonë. Kjo deri më sot, pasi me të mësuar për dobitë e saj...