Ligji i ri, bashkitë menaxhojnë shërbimet shoqërore

Skema e ndihmës ekonomike do të ndahet nga skema e shërbimeve shoqërore. Ligji i ri parashikon për herë të parë ngritjen e një strukture të posaçme në çdo bashki për kryerjen e shërbimeve shoqërore. ...