Isha i sigurtë që do të vije ….

Ju kërkoj leje që të shkoj ta kërkoj në fushëbetejë,- i thotë një ushtar komandantit të tij. “Leje e mohuar!”, – i thotë komandanti i tij prerë. “Nuk dua që të rrezikosh jetën tënde për n...