Argëtimi i çmendur i luftës me ushqime

Argëtimet janë të ndryshme, ndonjëherë arrihet edhe nëpërmjet ‘betejave’ me perime, ushqime, apo fruta. Nëpër botë ekzistojnë disa festivale që bëjnë pikërisht këtë argëtim të çmendur duke u shndërru...