Bukuria e zbritjes së Kuranit

Kur flitet për Kuranin, fjalën e Allahut të Madhëruar, nuk po flasim për një libër dogmë apo fe të paraqitur si dogmë. Kemi të bëjmë me një manual jetese për të gjitha kohërat dhe për gjithë njerëzim...