Nishani për buxhetin e Mbrojtjes: I pamjaftueshëm

Letra e Presidentit Nishani për buxhetit e vitit 2017 për Ministrinë e Mbrojtjes Kam ndjekur në vijimësi diskutimet rreth projekt-buxhetit të vitit 2017. Diskutimin e projekt-buxhetit e vlerësoj si n...

Buxheti 2017, 135 mld lekë për infrastrukturën

Projektbuxheti i vitit 2017 përfshin projekte për ndërtimin e rrugëve me vlerë totale 135 miliardë lekë ose ndryshe 1 miliard euro. Pjesa më e madhe e shpenzimeve do të shkojë për mirëmbajtjen e rrug...