Shtatë mrekullitë e vërteta të botës

Një ditë, mësuesja i kërkoi nxënësve që herën tjetër, të kërkojnë rreth shtatë mrekullive të botës. Ditën e caktuar, të gjithë i kishin bërë detyrat dhe pothuaj të gjithë kishin shënuar shtatë mrekul...

Sherbeti i besimit dhe i dashurisë për Allahun

Shihe veten sa më të vogël dhe pranoji të metat, që të arrish pjekurinë dhe të fitosh vlerë pranë të Madhërishmit!.. “Mos iu druaj pranimit të të metave në je i mençur,/se veç një i çmendur është i b...