Udhëzimi i MAS, provimet e maturës brenda 20 ditëve

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka bërë publike datat e provimit me detyrim dhe me zgjedhje të maturës 2016. Provimet do të nisin më 4 qershor dhe do të përfundojnë me 27 qershor. MAS ka miratuar udh...