Provimi i Shtetit për mësuesit, udhëzimet dhe datat

Provimi i Shtetit për mësuesit do të zhvillohet në datat 23 nëntor – 12 dhjetor. Kalendari i plotë i datave të provimeve sipas profilit të mësuesve gjendet në faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare të ...