Dëgjoni, që të komunikoni!

Mes shumë gabimeve që bëhen në komunikim, mund të veçohet një që po përhapet në mënyrë të çuditshme. Tendenca e fundit e përhapur mes njerëzve është mungesa e theksuar e bashkëbisedimit, sepse mendoj...