Mbi agjërimin…

1.Kur të shikoni hënën e re, nisni agjërimin e kur ta shihni përsëri hënë e re, ndërpriteni të agjëruarit. 2.Për çdo gjë jepet zekat. Zekati për trupin është agjërimi. 3.Agjërimi është gjysma e durim...

Licencë profesionale për punonjësit socialë

Të gjithë punonjësit socialë duhet të anëtarësohen pranë Urdhrit Profesional të Punonjësit Social për t’u pajisur me licencën dhe lejen individuale, në mënyrë që të vijojnë të ushtrojnë profesionin e...