Dimensione të veçanta hyjnore

Abdullah ibn Abbasi r.a, ka thënë: “Pejgamberi (s.a.s) në Ramazan kur takonte Xhibrilin tregonte një bujari që nuk e kishte në muajt e tjerë. Ai, Xhibrili e takonte atë për çdo natë të Ramazanit dhe ...