Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore

29 shtatori është DitaKombëtare e Trashëgimisë Kulturore-DKTK, mbështetur ne ligjin 9048, dt. 07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore”. DKTK është festa më e re që populli ynë  feston, si dita kur të ...