Një ditë e një myslimani

Nëse do flisnim sesi duhet ta kalojë një ditë të zakonshme një mysliman, duhet ta fillonim nga zgjimi. Në një hadith të transmetuar në dy librat e saktë të haditheve të Buhariut e Muslimit, Profeti (...

Vlerën e kohës për të kuptuar…

Vlerën e një viti për ta kuptuar, pyesni studentin, i cili provimin se ka kaluar. Vlerën e një muaji për ta kuptuar e të bindeni, pyetni një nënë që beben e saj para kohe e lindi. Vlerën e një jave p...