FMN: Në Shqipëri emergjente diversifikimi i eksporteve

Konkurrenca e Shqipërisë në drejtim të eksporteve ka pasur progres të pamjaftueshëm, me rritje të dobët të produktivitetit dhe përqendrim të vazhdueshëm në sektorë më vlerë të bazuar tek puna intensi...