Ndjeshmëria të bën më të fortë!

“Ne jetojmë në një shoqëri që e nënvlerëson ndjeshmërinë, duke e konsideruar atë si dobësi. Si rezultat, ata që janë të bekuar me ndjeshmëri natyrore kalojnë jetën e tyre duke kërkuar falje për...

Ndjesia e pritshmërisë ? Ja zgjidhja..

  Natyra njerëzore vazhdimisht  vlerëson veprime të caktuara, si e tillë ndodh që jo në çdo gjë të jemi objektivë. Këto janë pikërisht pritshmëritë tona, të cilat ndikojnë në pëlqimin e librave ...