Projekti i telemjekësisë në Shqipëri

Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID po mbështet prej 8 vjetësh një projekt të tele-mjekësisë në Shqipëri dhe në Kosovë. Ideuesi dhe drejtuesi i këtij projekti, dr.Rifat Latifi, thotë s...