Përgatitje shpirtërore për tre muajt e mirë

Koha dhe vendi, të gjithë vlerën dhe shenjtërinë e tyre e marrin sepse ashtu dëshiron Allahu. Kjo dëshirë hyjnore përfshin mijëra urtësi për krijesat. Veçanërisht, ato ngjarje që ndodhin brenda asaj ...

Lutjet që nuk refuzohen

  Lutja e besimtarit për vëllanë e tij musliman në mospraninë e tij: Nga Ebu Derdaja r.a, transmetohet se i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Nuk ka mu...

Duaja kur fryn ere dhe bie shi

1 – I Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Era është prej mëshirës së Allahut e cila vjen me mëshirë ose me ndëshkim. Prandaj, nëse ajo vjen mos e fyeni, por luteni Allahun që përm...

Du’a të pranuara!

  “Me të vërtetë, në ditën e xhuma është një orë në të cilën nëse një rob musliman i lutet Allahut për diçka të mirë,  Allahu ia jep atë.” [Buhariu dhe Muslimi]

Një du’a e Profetit

Profeti (s.a.s) nuk e pati bujtur dhe nuk e pati lejuar kurrë gabimin, as në imagjinatën dhe ëndrrat e Tij. Sepse ky shpirt i veçantë i dashuruar pas Allahut, që është më i Drejti, edhe kur shtrihej ...

Lutja kur del para pasqyrës!

Kur profeti a.s shihte veten e tij në pasqyrë lutej kështu: اَلْحَمْدُ لِلهِ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي وَحَرِّمْ وَجْهِي عَلَى النَّارِ “Falenderimi i takon Allahut, O Z...

Nata e Regaibit, fillimi i tre muajve të mirë

Nata e shënuar Regaib, e cila në gjuhën arabe është shumësi i fjalës “ragibe”, që do të thotë dëshirë, prirje, interesim. Besohet se në këtë natë, mëshira, ndihma dhe bujaria e Allahut shpërndahen me...

Përgatitje shpirtërore për tre muajt e mirë

Koha dhe vendi, të gjithë vlerën dhe shenjtërinë e tyre e marrin sepse ashtu dëshiron Allahu. Kjo dëshirë hyjnore përfshin mijëra urtësi për krijesat. Veçanërisht, ato ngjarje që ndodhin brenda asaj ...

Du’a të pranuara!

“Me të vërtetë, në ditën e xhuma është një orë në të cilën nëse një rob musliman i lutet Allahut për diçka të mirë,  Allahu ia jep atë.” [Buhariu dhe Muslimi]