Bëhu durimtar në çështjet e kësaj bote…

Rrëfehet se një njeri kishte probleme të mëdha, andaj, si shkak i tyre, kishte rënë në depresion. Duke qenë se nuk mund të gjente një zgjidhje për problemet, kishte vendosur të këshillohej me një të ...

Sekreti është… Durimi!

  Nëse e duron dhimbjen, merr emrin “Vendosmëri”, Nëse e duron urinë, emri të bëhet “Agjërim”, Nëse tregohesh i durueshëm me njerëzit, emri të bëhet “Tolerancë̶...

Durimi…

Durimi është arti i të shpresuarit.  

Tre nevojat e njeriut..

Njeriu në jetë ka nevojë për 1 filxhan shkencë, 1 shishe kujdes, dhe 1 oqean durim… -Ismail Kadare

Cila është urtësia e të sprovuarit të njerëzve?

Në ajetin 155 të sures Bakara thuhet: “Ne do t’ju provojmë me pak frikë, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria, jeta dhe prodhimet, por t’i përgëzoji të duruarit!” Njëra nga provat është frika. Njeriu...