Kompjuterat e së ardhmes pritet të kenë shqisa

Koorporata IBM çdo vit zgjedh pesë nga teknologjitë e reja të cilat mendon se do të arrijnë të ndryshojnë të ardhmen. Këtë vit këtë vit lista e IBM-ve përmban pajisje që do të zotërojnë aftësi të shq...

8 shtator, “Lexo të Shkuarën, Shkruaj të Ardhmen”

Dita Ndërkombëtare e Shkrimit dhe Leximit, e cila festohet çdo vit më 8 shtator ka për qëllim që të rrisë vëmendjen e opinionit ndërkombëtar në lidhje me problemin e analfabetizmit, i cili fatkeqësis...