8 shtator, “Lexo të Shkuarën, Shkruaj të Ardhmen”

Dita Ndërkombëtare e Shkrimit dhe Leximit, e cila festohet çdo vit më 8 shtator ka për qëllim që të rrisë vëmendjen e opinionit ndërkombëtar në lidhje me problemin e analfabetizmit, i cili fatkeqësis...