Diskutimi i Ebu Hanifes me dijetarin bizantin

Në shekujt e parë të Islamit, ishin të shpeshta rastet që zhvilloheshin diskutime të hapura ndërmjet intelektualëve muslimanë dhe jomuslimanë. Një diskutim i  tillë ka ndodhur midis Ebu Hanifes dhe n...