Fjala e dhënë s’njeh distancë…

Transmetohet nga Ebu Hurejra (r.a): “Një burrë nga beni israilët i kërkoi borxh një burri tjetër po nga beni israilët, një mijë dinar. Burri (që do ti jepte borxhin) i thotë: Më sill dëshmitarë! Ai i...

Durimtarëve iu jepet shpërblimi pa masë!

Ebu Hurejra thotë: Atij që i janë caktuar gjashtë gjëra, nuk i ndalohen gjashtë gjëra të tjera: -Atij që i është bërë rizk falenderimi, nuk i ndalohet bollëku, sepse Allahu i Lartësuar thotë: “...

Bereqeti i një gote qumështi!…

  Tregon Hz. Ebu Hurejre (r.a): “Një ditë isha shumë i uritur dhe u ula në një rrugë në të cilin kalonin sahabet dhe po prisja. Pas pak kaloi Ebu Bekri të cilin e pyeta për një ajet me qël...