Kompensimi i energjisë elektrike, ja procedura

Zëvendësdrejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Ali Emini, ka shpjeguar procedurën se si mund të përfitohet kompensimi i energjisë elektrike. “Ka patur një vendim qeverie ku disa kategori përf...