Amnistia fiskale, falen gjobat për makinat

Qytetarët që do të çregjistrojnë makinat do të përfitojnë falje të plotë të taksave dhe gjobave. Sipas Ministrisë së Financave, ligji i ri për amnistinë fiskale parashikon faljen e plotë të taksave d...

OSHEE, falja e kamatëvonesave, afatet dhe përfituesit

Të gjithë ata të cilët kanë fatura të energjisë elektrike të papaguara, mund të përfitojnë faljen e kamatvonesave dhe reduktim të tyre, nëse paguajnë detyrimet e prapambetura deri më 30 qershor. Madj...