Pastroje zemrën me ujin e pendimit

“Para se të pastrosh duart dhe fytyrën në mëngjes, pastroje zemrën tënde me ujin e pendimit dhe të faljes së mirësisë ndaj krijesave të Allahut (xh.sh). Kështu do të jetosh ditën më të lumtur t...

Katër cilësi të çmuara me shpërblim të madh

“Këto janë katër cilësitë që janë më të vështirat për t’u arritur: të falësh kur je i nevrikosur, të tregosh bujari edhe në kohët kur je ngushtë, ta ruash nderin edhe teksa je vetëm për vetëm me mëka...

Gjobat që falen nga 1 janari 2017

Rreth 30 mijë gjoba që i janë vënë biznesit për mosvetëdeklarim në kohë të administratorëve në vlerën 10 mijë lekë dhe gjobat e vendosura deri në 31 dhjetor 2010 do të falen. Ndërsa bizneset që kanë ...

Amnistia fiskale, falen gjobat për 100 mijë makina

Ministria e Financave dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë rënë dakord për zbatimin e amnistisë së mjeteve, që parashikon faljen e taksave të papaguara për 100 mijë mjete. Ligji i ri për amnistinë fis...