Shkencë: Energjia përmes fuzionit, falas deri në 2030

Prodhimi i energjisë nëpërmjet fuzionit ka qenë gjithnjë aspirata më e lartë e shkencës. Investues nga e gjithë bota besojnë se kjo do të jetë e ardhmja, me energji të prodhuar falas dhe që nuk dëmto...