Adresat, gjobë për ata që nuk deklarojnë të dhënat

Mosdeklarimi i adresës së banimit pranë zyrave të Gjendjes Civile do të gjobitet me 10 mijë lekë. Ligji i ri për Gjendjen Civile parashikon regjistrimin e adresave të shqiptarëve që jetojnë brenda dh...