Lëvizjet e trupit që ju bëjnë të suksesshëm

Trupi ka gjuhën e tij, me anë të cilit përcillen shumë mesazhe. Studimet tregojnë se njerëzit të ciët dinë të komunikojnë në mënyrë efektive përmes shenjave joverbale kanë nivele më të larta të intel...

3 gabimet që bëjmë me gjuhën e trupit

  Gjuha e trupit shpeshherë na tradhëton, tregon atë që ne nuk duam ta shprehim. Ja disa nga gabimet që bëjmë me gjuhën e trupit: Bashkimi i buzëve: Ju mund ta bëni këtë pa ndonjë qëllim të keq, mirë...