Këshillë që të bën të mendosh!

Ka thënë Profeti(s.a.s): “Kur biri i Ademit zgjohet në mëngjes, të gjithë organet i drejtohen gjuhes duke thënë: Kij frikë Zotin dhe mos na merr në qafë! Përderisa je ti në terezi, jemi të gjit...

Sëmundjet që kuptohen përmes gjuhës

Gjuha ka aftësinë të na përcjellë disa probleme shëndetësore dhe më poshtë do të njiheni me 7 prej tyre. 1.Nëse gjuha juaj është e çarë Plasaritjet në gjuhë mund të krijohen me moshën. Një gjendje e ...

LIBRI & KULTURA – GJUHA

LIBRI & KULTURA – GJUHA (22.12.2015) Në këtë emision flitet për gjuhën shqipe standarde dhe drejtshkrimin e saj. Më konkretisht, flitet për sa i përket problemit të shkrimit të drejtë të gj...