Kriminaliteti tek të miturit, trend në rritje

Një vit më parë, numri total nën mbikëqyrje i të miturve të dënuar me një prej dënimeve alternative ishte 400, ndërkohë veprat penale më të përhapura ishin vjedhja, vjedhja në bashkëpunim dhe drejtim...