Guvernatori Sejko në mbledhjen vjetore të FMN e BB

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, mori pjesë në Mbledhjet Vjetore të FMN-sw dhe të Grupit të Bankës Botërore (BB), të cilat u zhvilluan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këto mbled...