Përmes heshtjes të thuash shumë…

Një shprehje thotë: “Më mirë një heshtje e bukur sesa një fjalë e pakuptimtë!” Ndërsa Profeti (s.a.s) thotë: “Nëse ajo që do thuash nuk është e bukur, më mirë hesht!” Ndonjëhe...

Mos nënçmo asnjë vepër…

“Mos e nënçmo asnjë vepër të mirë, qoftë edhe ta takosh vëllain tënd me buzëqeshje”. (Muslimi) Xhuma të begatë!

Një shtëpi në Xhenet!

Ka thënë i Dërguari i Allahut (s.a.s): “I garantoj një shtëpi në Xhenet atij që tërhiqet nga të debatuarit edhe pse e di që ka të drejtë. I garantoj një shtëpi në Xhenetin e mesëm, atij që e br...

Shega, fruti i Xhennetit!

Në Kur’anin Famëlartë, Allahu ka përmendur disa fruta dhe produkte ushqimore, për të cilat studiuesit e fushës së mjekësisë kanë bërë zbulime shumë të rëndësishme.  Shega, ky frut çudibërës, pë...

Pendimi sipas traditës profetike

  Ebu Hurejra (r.a.) thotë: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut të ketë thënë: “Betohem në emër të Allahut që me të vërtetë unë kërkoj falje dhe pendohem tek Allahu më tepër se shtatëdhjetë herë ...

Myslimani, njeri besnik dhe i sigurisë

Siç kalon edhe në librat më në zë të hadithit, i Dërguari i Allahut (s.a.s.) në një hadith e përshkruan besimtarin mysliman me fjalët: “Myslimani i vërtetë është njeriu prej gjuhës dhe dorës së të ci...