Hambari që s’u zbraz kurrë…

Dy vëllezër, njëri i martuar e tjetri beqar, jetonin dhe punonin në çiflikun që i kishte lënë trashëgim i ati. Në mbrëmje, ata e ndanin në mënyrë të barabartë prodhimin dhe fitimet që kishin nxjerrë ...