2016, vit pozitiv për biznesin e hotelerisë

Tremujori i parë i vitit 2016 rezulton pozitiv për biznesin e hotelerisë, i cili raporton rritje të aktivitetit ekonomik, pagave dhe numrit të të punësuarve gjatë kësaj periudhe. Sipas të dhënave të ...