Hz. Aliu (r.a) dhe hajduti

Një ditë Hz. Ali (r.a) kur po futej në xhami, kërkon prej një personi që t’i ruante kafshën derisa ai të dilte prej xhamisë. Personi pranon që të ruajë kafshën, por sapo Hz. Ali (r.a) hyn në xhami, a...