Kompjuterat e së ardhmes pritet të kenë shqisa

Koorporata IBM çdo vit zgjedh pesë nga teknologjitë e reja të cilat mendon se do të arrijnë të ndryshojnë të ardhmen. Këtë vit këtë vit lista e IBM-ve përmban pajisje që do të zotërojnë aftësi të shq...