Këto foto ilustruese të lënë pa fjalë…!

Të gjithë kemi parë ilustrime të ndryshme të cilat mbartin mesazhe të shumta në brendinë e tyre. Por, këta ilustrime janë disi ndryshe. Konceptimi, përdorimi i linjavave, idetë e përdorura dhe realiz...