Drejtësia, ILDKP heton çdo pasuri të fituar pas 1992

Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive do të hetojë pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve duke filluar që nga viti 1992. ILDKP do të verifikojë dokumentacionin e njerëzve të dr...