Industria minerare në ngërç

Rënia e çmimit të mineraleve në tregun ndërkombëtar, kryesisht si pasojë e tkurrjes së ekonomisë kineze ka vënë në vështirësi të madhe industrinë minerare shqiptare. Për këtë arsye, “shumë subjekte p...