Termostati Nest “flet” me smartphone

  Termostatët “inteligjentë” të Nest, shoqëria në pronësi të Google, tashmë Alphabet, përditësohen duke u pasuruar me funksione të reja. Aplikacioni i ri bën të mundur që pajisje të ndryshme në ...

Timoni i parë inteligjent

    Drejtimi i mjeteve kërkon rregulla strikte, megjithatë shumë drejtues shumë drejtues vazhdojnë të mos i ndjekin ato. Për shkak kësaj, shpikësi i ri Xhej Ti Evarts, krijoi timonin e parë...