Si arrihet mirëqënia njerëzore në Islam?

Sipas dijetarëve Islam, mirëqënia mund të arrihet vetëm nëse i kushtohet rëndësi 5 elementeve: Ruajtja dhe mbrojtja e jetës së njeriut. Këtu bëjnë pjesë edhe respektimi i dinjitetit dhe lirisë së nje...

Islami dhe Myslimanët në Ballkan

Instituti Mysliman i Ndihmës në bashkëpunim me Komunitetin Mysliman të Shqipërisë, organizuan në ambientet e “Hotel Tirana” simpoziumin me temë: “Islami dhe Muslimanët në Ballkan”. Ky akt...

Të ushqyerit me emrin e Zotit

Islami është mirësi në çdo çështje të jetës. Ai i mëson njerëzve që të zgjedhin më të mirën prej të mirave. Allahu ka kërkuar prej bësimtarëve që të jenë të pastër, të vishen pastër, të mbajnë aromë ...

Islami, Diell që nuk perëndon kurrë!

“Mos shiko se ç’ka në duar të njerëzve, sepse njerëzit dhe tërë ajo që posedojnë është në duart e Allahut (xh.sh).” “Islami është sikurse dielli që nuk perëndon kurrë. Nëse pe...

PSE BESOJ NE FENE ISLAME – IMAM VEHBI ISMAILI

Kur më pyetën dhe kërkuan prej meje të shkoqis pse besoj në fenë islame, përgjigja ime e parë qe se unë besoj në këtë fe, për njat arsye që besoj se në çdo gjë tjetër, pse mendoj që është e vërtetë. ...

MELODI E ZEMRËS – HAXHI

Emisioni “Melodi e Zemrës” kësaj radhe përcolli tek dëgjuesit ndjesi nga haxhi, udhëtimi i cili mbledh në një “konferencë” njerez nga e gjithë bota pa dallime racore e me një qëllim të përbashkët: pë...