Kalendari historik: 5 qershor

5 Qershori është dita e 156 e vitit, deri në fund të tij janë edhe 209 ditë. 1257 – Krakow, në Poloni, merr të drejtat e qytetit – i ngritur mbi një vendbanim të epokës së gurit, Krakovi është sot qy...

Kalendari historik: 5 qershor

5 Qershori është dita e 156 e vitit, deri në fund të tij janë edhe 209 ditë. 1257 – Krakow, në Poloni, merr të drejtat e qytetit – i ngritur mbi një vendbanim të epokës së gurit, Krakovi është sot qy...

Kalendari historik: 5 qershor

5 Qershori është dita e 156 e vitit, deri në fund të tij janë edhe 209 ditë. 1257 – Krakow, në Poloni, merr të drejtat e qytetit – i ngritur mbi një vendbanim të epokës së gurit, Krakovi është sot qy...