Kalendari historik: 7 korrik

7 Korriku është dita e 188 e vitit, deri në fund të tij janë edhe 177 ditë. Ngjarje   1534 – Kolonizimi evropian i Amerikës veriore: evropianët dhe autoktonët vendosin për herë të parë marrëdhën...

Kalendari historik: 7 korrik

7 Korriku është dita e 188 e vitit, deri në fund të tij janë edhe 177 ditë. Ngjarje 1534 – Kolonizimi evropian i Amerikës veriore: evropianët dhe autoktonët vendosin për herë të parë marrëdhënie në G...