Kalendari historik: 8 qershor

8 Qershori është dita e 159 e vitit, deri në fund të tij janë edhe 206 ditë. 1815 – 39 shtete gjermane bashkohen në bazë të Aktit të Konfederatës miratuar nga Kongresi i Vjenës në vitin 1815 për të k...

Kalendari historik: 8 qershor

8 Qershori është dita e 159 e vitit, deri në fund të tij janë edhe 206 ditë. 1815 – 39 shtete gjermane bashkohen në bazë të Aktit të Konfederatës miratuar nga Kongresi i Vjenës në vitin 1815 për të k...

Kalendari historik: 8 qershor

8 Qershori është dita e 159 e vitit, deri në fund të tij janë edhe 206 ditë. 1815 – 39 shtete gjermane bashkohen në bazë të Aktit të Konfederatës miratuar nga Kongresi i Vjenës në vitin 1815 për të k...