Spektrum Jetësor – Kanceri i gjirit parandalohet

Me të ftuar Linda Zenelaj (kryetare e bordit drejtues të organizatës “Brainstorm”) dhe Doela Rexhepi (anëtare). Kanceri gjirit është gjithnjë e më i zakonshëm në botën perëndimore. Si kan...